Nezdaniteľné časti základu dane

V súlade so zákonom o dani z príjmov je možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z tzv. aktívnych príjmov (podnikanie alebo samostatne zárobková činnosť = živnosť)  alebo súčtu týchto čiastkových základov dane. Pri ostatných príjmoch (napr. z prenájmu, z použitia diela alebo z kapitálového majetku) nie je možné uplatniť nezdaniteľné čiastky základu dane.

V roku 2016 sú platné tieto nezdaniteľné časti základu dane:

  • Na daňovníka
  • Na manželku/manžela
  • Na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (tzv. II pilier)
  • Na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III pilier)

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Táto nezdaniteľná čas je najvyužívanejšou daňovou úľavou, ktorú je na rozdiel od zvyšných uplatňovať pri príjmoch zo závislej činnosti aj mesačne. Pre rok 2016 bola výška stanovená ako 19,2 násobok sumy životného minima (198,09 Eur) a teda 3 803,33 Eur resp. 316,94 Eur mesačne.

Až do výšky 19 809 Eur ročného základu dane sa nezdaniteľná časť uplatňuje v plnej výške. Aj je základ dane vyšší ako táto suma, nezdaniteľná časť je vypočítaná ako 8 755,58 Eur (44,2 násobok sumy životného minima) mínus jedna štvrtina základu dane. Ak je základ dane vyšší ako 35 022,32 Eur, nezdaniteľná časť základu dane sa rovná nule.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela môže uplatniť len na manželku/manžela, s ktorým daňovník žije v spoločnej domácnosti a spoločne sa starajú o maloleté dieťa do troch rokov, alebo ktorí poberali opatrovateľský príspevok, prípadne boli evidovaní na úrade práce.

Materské je považované za vlastný príjem manželky/manžela, ale rodičovský príspevok je už považovaný za sociálnu pomoc štátu.

Až do výšky 35 022,31 Eur (t. j. 176,8 násobok životného minima) základu dane je nezdaniteľná časť na manželku/manžela počítaná ako 3 803,33 Eur mínus vlastný príjem manželky/manžela.

Ak je základ dane vyšší ako táto suma, nezdaniteľná časť je 12 558,91 Eur mínus jedna štvrtina základu dane mínus vlastný príjem manželky/manžela. Od výšky 50 235,63 Eur je nezdaniteľná časť nulová.

Nezdaniteľná časť na dobrovoľné príspevky do II. piliera

Základ dane daňovníka môže byť znížený o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov do II. piliera, ktoré daňovník odviedol počas kalendárneho roka, a to najviac do výšky 2 % čiastkového základu dane alebo zo súčtu čiastkových základov dane. Maximálna výška tejto nezdaniteľnej časti pre rok 2016 bola stanovená na 1 029,60 Eur.

Nezdaniteľná časť na doplnkové dôchodkové sporenie

Ak daňovník (sporiteľ) zaplatil príspevky na DDS na základe zmluvy uzatvorenej po roku 2013 (alebo na základe zmeny predtým uzavretej zmluvy), môže si znížiť základ dane o maximálne 180 Eur.

Share Post :

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.