Daň z nehnuteľností 2017

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktoré ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, v ktorom upravujú sadzby dane, zníženie alebo oslobodenie od daní. Daň je platená vopred, teda v termíne do 31. januára 2017 je daňovník povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň na rok 2017. Predmetom dane sú pozemky, byty a nebytové priestory a stavby (rodinné domy, priemyselné a administratívne budovy, parkoviská a pod.).

Kto podáva daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie vzniká daňovníkovi vtedy, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej alebo darovacej zmluvy a v minulosti ešte daňové priznanie k nehnuteľnosti nepodával.

Samotné daňové priznanie má dve formy: priznanie a tzv. čiastkové priznanie.

Daňové priznanie podajú tie fyzické alebo právnické osoby, v počas roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť a ku dňu 1. januára 2017 sú zapísaní v katastri nehnuteľností.

Čiastkové priznanie podávajú daňovníci, ktorí predali nehnuteľnosť a 1. januára 2017 nie sú naďalej zapísaní v katastri (zánik daňovej povinnosti), prípadne tí, ktorým nastali zmeny s vplyvom na daň (napr. zmena druhu alebo výmery pozemku, zmena spôsobu využitia nehnuteľnosti).

Ak žiadna z uvedených zmien v priebehu roka nenastala, daňovník priznanie ani čiastkové priznanie nepodáva a správca dane (mesto alebo obec) vyrubí daň na základe posledného podaného priznania alebo čiastkového priznania.

Výpočet dane z nehnuteľností

Na rozdiel od ostatných daní je spôsob vyčíslenia dane z nehnuteľnosti odlišný. Daňovník vyplní iba úvod a konkrétny oddiel, ktorý sa týka nehnuteľnosti a informácie rozhodujúce pre výpočet dane (katastrálne územie, číslo parcely, výmera pozemku/zastavanej plochy/plochy bytu, spoluvlastníctvo a i.). Samotná daň je vypočítaná správcom dane (mestom alebo obcou) a rozhodnutie doručené daňovníkovi. Daň je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Viac informácií o dani z nehnuteľností a miestnych daniach nájdete v Zákone č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov tu alebo vám radi pomôžeme (kontakt).

Share Post :

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.