Daňové priznanie typ A (vzorový príklad)

Pani Eva bola v období od januára do novembra 2016 zamestnaná a bol jej vyplatený príjem vo výške 6 480,72 Eur. Počas pracovného pomeru si uplatňovala nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a poistné mala zrazené vo výške 817,21 Eur (sociálne poistenie 608,95 Eur a zdravotné poistenie 208,26 Eur) a preddavky na daň vo výške 413,61 Eur. Počas roka pracovala aj na dohodu, z ktorej jej bol vyplatený príjem 20 Eur, zrazené poistné 2,59 Eur (sociálne poistenie 1,93 Eur a zdravotné poistenie 0,66 Eur) a preddavky vo výške 3,29 Eur. Počas jedného mesiaca bola nezamestnaná. Keďže jej zdaniteľné príjmy za rok 2016 presiahli sumu 1 901,67 Eur, má pani Eva povinnosť podať daňové priznanie – typ A.

Postup pri vyplnení daňového priznania

Daňovník vyplní prvú stranu daňového priznania (r.1 až r.10), kde vyplní svoje identifikačné údaje.

Na druhej strane vyplní V. oddiel. V r.32 uvedie úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov na základe Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, ktoré vystavuje zamestnávateľ za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Pani Eva teda uvedie sumu 6 500,72 Eur (6 480,72 Eur + 20 Eur). V r.32a vyplní príjmy plynúce z dohôd, teda sumu 20 Eur. V r.33a uvedie sumu odvedeného poistného na sociálne poistenie vo výške 610,88 Eur (608,95 Eur + 1,93 Eur) a v r.33b sumu odvedeného zdravotného poistenia vo výške 208,92 Eur (208,26 Eur + 0,66 Eur). R.33 je sumárom vyplnených riadkov 33a a 33b a daňovník uvedie sumu 819,80 Eur. V r.34 označenom ako Základ dane uvedie rozdiel r.32 a r.33, teda sumu 5 680,92 Eur (6 500,72 Eur – 819,20 Eur).

V odd. VI. uvedie v r.36 sumu z r.34 a to 5 680,92 Eur. V r.37 uvedie nezdaniteľnú časť na daňovníka v maximálnej výške 3 803,33 Eur platnej pre rok 2016. Ostatné zníženia dane (na manžela, dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie) si p. Eva neuplatňuje a v r.41 uvedie sumu 3 803,33 Eur. Základ dane znížený o nezdaniteľné časti (r.42) je rozdielom r.36 a r.41 vo výške 1 877,59 Eur. Daň vo výške 19% vypočítaná zo základu dane je vyplnená v r.43 vo výške 356,74 Eur. Keďže boli zamestnávateľom zrazené preddavky na daň vo výške 416,90 Eur (413,61 Eur + 3,29 Eur), daňovník túto sumu uvedie v r.64. Výsledkom kalkulácie je daňový preplatok vo výške 60,16 Eur.

V odd. VIII môže daňovník poukázať 2 % zo zaplatenej dane (r.56) – v prípade p. Evy sumu 7,13 Eur, ktorá sa rozhodla venovať občianskemu združeniu (v príklade fiktívnemu). Zoznam registrovaných príjemcov nájdete na tejto stránke. V prípade ak sa daňovník rozhodne 2 % z dane nevenovať, zaškrtne „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“.

V odd. IX môže pani Eva uviesť, že počas jedného mesiaca bola evidovaná v evidencii nezamestnaných.

Počet príloh (v prípade pani Evy dve potvrdenia o zdaniteľných príloh) a dátum podania daňového priznania uvedie daňovník v odd. X.

V odd. XI. Daňovník uvedie, akým spôsobom žiada o vrátenie daňového preplatku (pokiaľ nejaký vznikne).

Spôsoby vyplnenie priznania

Daňovník môže vypísať buď vytlačené daňové priznanie, alebo vyplniť elektronické daňové priznanie. Formuláre je možné vyplniť priamo na stránkach Finančnej správy (tu)

alebo prostredníctvom voľne dostupného softvéru (napríklad aplikácia Daňové priznania od KROS-u), ktorý súhrnné riadky vypočítava automaticky a pomáha tak daňovníkovi k správnej kalkulácii dane.

Vzorové daňové priznanie

Vyplnené daňové priznanie pripravené na podanie nájdete na tomto odkaze.

 

Share Post :

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.