Daňový bonus na dieťa

Podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa daňový bonus uplatňuje na každé vyživované nezaopatrené dieťa, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom.

Čo je to daňový bonus?

Je to vlastne daňová úľava, ktorá je poskytnutá daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa žijúce s ním v domácnosti a to prostredníctvom zníženia dane z príjmov so závislej činnosti a tým zvýšenia jeho čistého príjmu.

Aká je výška daňového bonusu?

V roku 2017 si môže daňovník uplatniť daňový bonus vo výške 21,41 Eur mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v spoločnej domácnosti. Ročný daňový bonus predstavuje sumu 256,92 Eur.

Kto si môže uplatniť daňový bonus?

Nárok na daňový bonus má daňovník ak spĺňa nasledovné podmienky:

  • dosiahol počas obdobia aktívne príjmy (so závislej činnosti alebo z podnikania) minimálne vo výške 2.430 Eur v roku 2016;
  • vyživuje vo svojej domácnosti nezaopatrené dieťa (vlastné, osvojené, v náhradnej starostlivosti);
  • je schopný preukázať svoj nárok dokladmi (rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy a pod.)

Daňový bonus sa vzťahuje na nezaopatrené dieťa a teda daňový bonus si môže uplatniť do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia veru 25 rokov v prípade trvajúceho štúdia.

Pokiaľ žije nezaopatrené dieťa v domácnosti s viacerými daňovníkmi, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Uplatniť daňový bonus je možné uplatniť už v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo (prípadne v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do náhradnej starostlivosti rodičov).

Ako uplatniť nárok na daňový bonus?

Nárok na daňový bonus môže daňovník preukázať nasledovnými dokladmi:

  • Dokladom o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu (rodný list, rozhodnutie súdu o osvojení dieťaťa a pod.)
  • Potvrdením o návšteve školy platným na daný školský rok
  • Potvrdením úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Ak má daňovník príjmy z podnikania, môže si nárok na daňový bonus uplatniť len v rámci podávaného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Share Post :

More Posts

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.