Materské – zmeny od 1. mája 2017

Zmenou zákona o sociálnom poistení bude s účinnosťou od 1. mája 2017 zvýšené materské z aktuálnych 70 % na 75 % denného vymeriavacieho zákona. Sociálna poisťovňa zvýši materské mamičkám a ostatným poistencom, ktorých sa zmena týka automaticky, bez nutnosti podávať žiadosť.

Podľa Ministerstva práce bude priemerná mesačná dávka materskej zvýšená o 34,60 Eur na sumu 518,80 Eur. Maximálna výška materskej bude od 1. mája vo výške 1 350 Eur (31-dňový mesiac) resp. 1 306,40 Eur (30-dňový mesiac).

Čo je to materské?

Materské je nemocenská dávka, ktorá je poskytovaná poistenkyni z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa, prípadne inému poistencovi z dôvodu prevzatia starostlivosti o dieťa do troch rokov.

Kto má nárok na materské?

Nárok na materské majú tieto osoby:

  • Zamestnanec
  • Nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
  • Dobrovoľne nemocensky poistená osoba
  • Fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Nárok na materské vzniká matke dieťaťa prípadne inému poistencovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti za podmienky, že počas posledných dvoch rokov boli nemocensky poistení najmenej 270 dní.

Ako dlho je poskytované materské?

Materské je vyplácané Sociálnou poisťovňou za kalendárne dni. Nárok na materské spravidla vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu (ak nastal skôr) a zaniká spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku.

Podrobnosti o spôsobe výpočtu materskej, výnimkách vzniku alebo zániku nároku na materskú, výplate dávky a ďalších právach a povinnostiach poistenca nájdete priamo na stránkach Sociálnej poisťovne.

Share Post :

More Posts

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.