Spotreba PHL pri podnikaní

Daňovník si pri používaní motorového vozidla na podnikateľskú činnosť môže sám vybrať spôsob, akým uplatní preukázateľne vynaložené daňové výdavky na spotrebované pohonné látky. Podľa § 19 ods. 2 písm. I) Zákona o dani z príjmov môže podnikateľ uplatniť jeden z troch spôsobov uplatnenia týchto výdavkov, pričom pri každom zo spôsobov je povinný preukázať nákup PHL dokladom o nákupe a jednotkovej cene pohonných látok.

  1. Skutočné výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase nákupu prepočítané podľa spotreby motorového vozidla uvedenej v technickom preukaze

V tomto prípade sú daňovými výdavkami výdavky na spotrebované PHL podľa cien platných v čase ich nákupu, ktoré sú prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla. Vypočítaným rozdielom je tzv. nadspotreba PHL, ktorá je jeho nedaňovým daňovníka.

Daňovník je pri uplatnení tohto spôsobu povinný viesť evidenciu jázd (v papierovej alebo elektronickej podobe – zadarmo na stiahnutie na tejto stránke).

  1. Skutočné výdavky na spotrebované pohonné látky najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel (GPS)

Daňovník môže uplatniť ako daňový výdavok výdavky na nákup PHL na základe dokladov o ich nákupe, maximálne však do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel.

Podnikateľ, ktorého vozidlo je vybavené systémom GPS, ktorý zaznamenáva evidenciu jázd, si ako daňové výdavky môže uplatniť nákup na spotrebované pohonné látky. Zároveň táto evidencia slúži ako podklad k použitiu účelu jázd. Výdavky na spotrebované PHL sa neprepočítavajú spotrebou uvedenou v technickom preukaze vozidla.

  1. Daňové výdavky vo forme paušálnych výdavkov vo forme 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok

Daňovník si v tomto prípade uplatní výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za dané zdaňovacie obdobie. Tieto výdavky musia byť primerané počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra vozidla na začiatku a konci zdaňovacieho obdobia. Daňovník, ktorý sa rozhodne pre uplatňovanie paušálnych výdavkov pri nákupe PHL, nemusí viesť evidenciu jázd.

Pokiaľ daňovník požíva vozidlo často aj na súkromné účely, vtedy zahrnie výdavky len vo výške, v akej automobil používa pri podnikaní. Napríklad ak podnikateľ využíva vozidlo napoly aj súkromne, ako daňové výdavky uplatní výdavky na PHL maximálne do výšky 50 % skutočne vynaložených výdavkov.

Share Post :

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.