Životné minimum od 1. júla 2017 a vplyv na daňové príjmy

Čo je to životné minimum?

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností na základe údajov Štatistického úradu SR.

Aká je aktuálna suma životného minima?

K 1. júlu 2017 dochádza k zvýšeniu životného minima na sumu 199,48 Eur mesačne z doterajších 198,09 Eur platných a nezmenených od 1. júlu 2013.

Čo spôsobí zmena od 1. júla 2017?

Zmena životného minima sa týka predovšetkým nasledovných sociálnych dávok:

  • Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa
  • Príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, náhradné výživné
  • Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia
  • Príspevky v rámci aktívnych opatrení na trhu práce
  • Príspevky v súvislosti s dieťaťom umiestneným v profesionálnej rodine

Okrem toho rast životného minima ovplyvňuje aj dôchodky: vznik nároku na predčasný starobný dôchodok a sumu minimálneho dôchodku.

Zmenou životného minima sa tiež mení aj tzv. minimálne výživné na dieťa zo súčasných 27,13 Eur na sumu 27,32 Eur.

V neposlednej rade zmenené životné minimum ovplyvní aj tzv. daňové príjmy z účinnosťou od 1. januára 2018.

Daňové príjmy v roku 2018

Daňové priznanie za rok 2018 (podávanom v lehote do 31. marca 2019) bude povinný podať každý daňovník, ktorý dosiahne zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 915,01 Eur (oproti doterajším 1 901,67 Eur).

Pri podaní daňového priznania za rok 2018 si daňovník uplatní nezdaniteľnú časť základu dane prípadne nezdaniteľnú časť na manžela/manželku vo výške 3 830,02 Eur (v súčasnosti 3 803,33 Eur).

Zamestnávateľ uplatní vyššiu sumu daňového bonusu vo výške 21,56 Eur a vyššiu mesačnú časť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 319,16 Eur vo výplate zamestnanca za január 2018.

Prehľad zmeny daňových príjmov:

 

2018

2017

Nezdaniteľná časť na daňovníka/manžela/manželku 3 830,02 Eur 3 803,33 Eur
Hranica na podanie daňového priznania 1 915,01 Eur 1 901,67 Eur
Daňový bonus 258,72 Eur 256,92 Eur

Share Post :

More Posts

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.