Služby prijaté zo zahraničia a povinnosť registrácie DPH

Uvažujete nad využitím reklamy prostredníctvom spoločností Google či Facebook, plánujete nakúpiť softvérové licencie alebo prijať poradenskú, právnu či inú pomoc z iného členského štátu EÚ pre vaše podnikanie? Nezabudnite na povinnosti týkajúce sa podnikateľov v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty.

Miesto dodania služby

V zmysle § 15 Zákona o dani z pridanej hodnoty je miestom dodania služby miesto, kde má zdaniteľná osoba (čiže podnikateľ) sídlo alebo miesto podnikania a v tejto krajine jej vzniká povinnosť platiť DPH. V súvislosti s vyššie uvedenými službami teda môžeme zjednodušene určiť miesto dodania služby Slovensko a povinnosť platiť DPH slovenskou spoločnosťou (alebo živnostníkom), či už ide alebo nejde o platiteľa DPH.

Nákup služieb slovenským platiteľom DPH

Ak je spoločnosť platiteľom DPH s prideleným slovenským identifikačným číslom (IČ DPH), uvedie ho spolu s ostatnými fakturačnými údajmi pri objednávke služby. Dodávateľ služby (registrovaný pre DPH v inej krajine EÚ) službu vyfakturuje bez DPH s prenesením daňovej povinnosti na zákazníka. Zákazník ako osoba registrovaná pre DPH je osobou povinnou platiť daň na Slovensku ale zároveň si môže túto DPH odpočítať – uplatniť tzv. samozdanenie (alebo reverse charge mechanizmus).

Povinnosti prijímateľa služby (SK platiteľ DPH):

 • uviesť pri objednávke IČ DPH
 • vykázať daň z prijatej služby v daňovom priznaní ako daňovú povinnosť a zároveň odpočítanie dane (nulová efekt na DPH) a vykázať faktúru v kontrolnom výkaze za príslušné zdaňovacie obdobie

Príklad:

Slovenský podnikateľ (platiteľ DPH) si objednal reklamu v spoločnosti Google v hodnote 100 Eur. Pri objednávke uviedol svoje SK IČ DPH, spoločnosť Google mu vystavil faktúru bez DPH s prenesením daňovej povinnosti. Slovenský podnikateľ, keďže spĺňa podmienky na odpočítanie dane, si uplatní samozdanenie z prijatej služby. Jeho daňová povinnosť je vo výške 20 Eur, ale zároveň si uplatní odpočítanie dane vo rovnakej výške. Okrem vykazovacej povinnosti nemá teda žiadnu povinnosť platenia DPH.

Nákup služieb slovenským neplatiteľom DPH

Pokiaľ príjemca služby nie je platiteľom pre DPH, vyplývajú pre neho registračné povinnosti pred samotným prijatím služby zo zahraničia. V zmysle § 7a zákona je povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH. Daňový úrad mu pridelí IČ DPH podľa spomínaného § 7a. Podnikateľ sa ale nestáva klasickým platiteľom DPH, pridelené IČ DPH využíva len pri prijímaní alebo poskytovaní služieb v rámci EÚ.

Pri objednávke služby zo zahraničia oznámi okrem ostatných fakturačných údajov aj pridelené IČ DPH. Zahraničný poskytovateľ službu vyfakturuje bez DPH, pretože tá je zaplatená príjemcom v SR.

Povinnosti prijímateľa služby (SK neplatiteľ DPH):

 • registrácia podľa § 7a pred prijatím služby
 • uviesť pri objednávke pridelené IČ DPH
 • vykázať a zaplatiť daň z prijatej služby zo zahraničia na základe podaného daňového priznania

Príklad:

Ak by podnikateľ z predchádzajúceho príkladu nebol platiteľom DPH,  požiada daňový úrad o registráciu DPH podľa § 7a. Pridelené IČ DPH uvedie pri objednávke reklamnej kampane. Faktúra je rovnako vystavená bez DPH, ale keďže osoba registrovaná podľa § 7a nemá nárok na odpočítanie dane, podnikateľ je povinný uhradiť daň vo výške 20 Eur na základe podaného daňového priznania. Náklady na reklamu aj DPH vo výške 120 Eur sú pre neho daňovo uznateľným výdavkom.

Poskytnutie služieb do zahraničia

V prípade že slovenský podnikateľ (neplatiteľ DPH) dodáva službu do iného štátu EÚ, je rovnako povinný sa registrovať podľa spomínaného § 7a zákona o DPH. Po pridelení identifikačného čísla pre daň bude dodávať služby pod týmto číslom. Podnikateľ nie je povinný podať daňové priznanie, podáva súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok v termíne do 25-tich dní po skončení štvrťroka, počas ktorého dodal služby.

Share Post :

2 Comments

 • Peter
  28. decembra 2017 at 12:00 http://a%20rel='nofollow'%20class='comment-reply-link'%20href='#comment-2090'%20data-commentid=2090%20data-postid=1515%20data-belowelement=comment-2090%20data-respondelement=respond%20data-replyto=Odpovedať%20na%20Peter%20aria-label='Odpovedať%20na%20Peter'%20-%20Reply/a

  aka hrozi pokuta, ak sa neplatitel DPH zaregistroval az po kupe sluzby zo zahranicia (z dovodu nevedomosti)?

  • admin
   21. januára 2018 at 13:58 http://a%20rel='nofollow'%20class='comment-reply-link'%20href='#comment-2421'%20data-commentid=2421%20data-postid=1515%20data-belowelement=comment-2421%20data-respondelement=respond%20data-replyto=Odpovedať%20na%20admin%20aria-label='Odpovedať%20na%20admin'%20-%20Reply/a

   Dobrý deň, za nesplnenie registračnej povinnosti hrozí podľa pokuta od 60 do 20.000 Eur v závislosti od výšky dane a podobne. Ak daňovník podá aj oneskorenú žiadosť, mala by mu hroziť nižšia sankcia ako keď nepodá žiadosť vôbec.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.