Daňové zmeny v roku 2018

S účinnosťou od 1. januára sa podnikateľov, zamestnávateľov aj zamestnancov týka viacero zmien, niektoré ovplyvňujú už príjmy za rok 2017:

Paušálne výdavky vo výške 60%

Zo svojich zdaniteľných príjmov za rok 2017 si môžu živnostníci uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% a to až do výšky 20-tisíc Eur.

Oproti pôvodnej úprave ušetria všetci podnikatelia s príjmom vyšším ako 12.600 Eur ročne. Napríklad podnikateľ s príjmom 25.000 Eur za rok si môže bez dokladovania uplatniť paušálne výdavky 60% vo výške 15.000 Eur a základom dane je rozdiel vo výške 10.000 Eur (ktorý môže ešte znížiť nezdaniteľnými časťami základu dane). Pokiaľ však zarobí viac ako 33.333 Eur, paušálne výdavky ostanú vo výške maximálne 20.000 Eur.

Uplatnenie paušálnych výdavkov sa najviac oplatí živnostníkom poskytujúcim služby s minimálnymi nákladmi. V prípade remeselníkov, obchodníkov či živnostníkov – zamestnávateľov môže byť výhodnejšie klasické účtovníctvo s evidenciou všetkých príjmov a výdavkov.

Elektronická komunikácia s daňovým úradom

V roku 2018 budú mať povinnosť elektronickej komunikácie s daňovým úradom nielen firmy, ale aj živnostníci. Po starom boli povinní komunikovať elektronicky iba daňovníci registrovaní pre daň z pridanej hodnoty. Od 1. januára 2018 sa táto povinnosť rozširuje aj na všetky ostatné spoločnosti registrované pre daň z príjmov a právnické osoby zapísané v obchodnom registri. Všetky spoločnosti tak budú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 už len elektronickou formou.

V prípade živnostníkov a ostatných slobodných povolaní bude táto povinnosť povinná od 1. júla 2018, teda daňové priznania za rok 2017 budú môcť naposledy podať osobne v podateľni daňového úradu.

Elektronický prístup je možné získať prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom, kvalifikovaného elektronického podpisu alebo prostredníctvom dohody o elektronickom zasielaní dokumentov, ktorý je potrebné vyplniť a doniesť na daňový úrad. Ďalšou možnosťou je splnomocniť inú osobu (účtovníka, daňového poradcu, zamestnanca), ktorí už disponujú prístupom na stránkach Finančnej správy.

Daňové licencie končia

Daňové licencie ako tzv. minimálna daň boli zavedené v roku 2014 vo výške 480 Eur ročne pre menšie firmy – neplatcov DPH, vo výške 960 Eur pre platcov DPH a vo výške 2.880 Eur pre firmy s obratom viac ako pol milióna Eur. Naposledy budú licenciu platiť spoločnosti pri podaní daňového priznania za rok 2017.

Napriek zrušeniu daňovej licencie k 1. januáru 2018 ju bude možné započítať na daňovú povinnosť počas troch bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Daň z dividend bude nižšia

V roku 2018 dochádza opäť k zmene zdanenia dividend – teda vyplateného podielu zo zisku. Doteraz boli dividendy oslobodené od dane, ale spoločníci alebo akcionári boli povinný odviesť zdravotné odvody vo výške 14% (maximálne však zo sumy 60.000 Eur).

Podiel zo zisku za rok 2017 bude predmetom len dane vo výške 7% bez akéhokoľvek maximálneho stropu, zdravotné odvody sa už platiť nebudú.

Odvodová odpočítateľná položka pre zamestnávateľov bola zrušená

Druhým sociálnym balíčkom v roku 2015 bola zavedená odpočítateľná položka zo zdravotného poistenia pre menej platené pracovné pozície až do výšky platu 570 Eur. Odpočítateľná položka mohla byť uplatňovaná zamestnancom aj zamestnávateľom buď mesačne alebo v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Od 1. januára 2018 bola odpočítateľná položka pre zamestnávateľov zrušená, zamestnanci s nízkymi príjmami si ju budú môcť naďalej uplatniť.

Nová odpočítateľná položka na pobyt v kúpeľoch

Pokiaľ daňovník (pracovník alebo živnostník) využije v priebehu roka služby slovenských kúpeľov, bude si môcť znížiť základ dane o najviac 50 Eur. Daňová úľava sa bude týkať len pobytov, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia.

Príplatok za nočnú prácu

Oproti pôvodnému návrhu (venovali sme sa mu v tomto článku) došlo v prípade príplatku za nočnú prácu ku kompromisu. Súčasný príplatok vo výške 20% z minimálnej mzdy bude zvýšený od 1. mája 2018 na 30% a od 1. mája 2019 na 40% z minimálneho mzdového nároku. V prípade rizikovej práce budú príplatky o 5 % vyššie.

Príplatok za víkendovú prácu

Ide o úplne nový príplatok ku mzde a bude zavedený od 1. mája 2018. Za prácu počas soboty bude zamestnancovi patriť príplatok vo výške 25% z jeho hodinovej mzdy, nedeľná práca bude s príplatkom 50%. Od 1. mája 20196 budú príplatky v dvojnásobnej výške – 50% za prácu v sobotu a 100% za prácu v nedeľu.

13. a 14. plat

Okrem vyššie spomenutých zmien bude v priebehu januára preložený na rokovanie parlamentu aj návrh zákona upravujúci 13. a 14. plat, ktoré by mali byť dobrovoľné.

Dovolenkový 13. plat by mal byť vyplácaný zamestnancom, ktorí odpracovali minimálne 2 roky, a to v júnovej mzde v maximálnej výške 500 Eur. V roku 2018 by mal byť oslobodený od zdravotných odvodov, v nasledujúcom roku aj od sociálnych odvodov a dane z príjmov.

Vianočný 14. plat by mal byť nárokovateľný po odpracovaných 4 rokoch a oslobodený od odvodov a daní len v prípade výplaty dovolenkového platu. V akej podobe zákon bude schválený sa dozvieme o pár týždňov.

Share Post :

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.