Životné minimum od 1. júla 2018

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z. z. došlo s účinnosťou od 1. júla 2018 k úprave súm životného minima. Aká je definícia životného minima, aká je jeho nová výška a ktoré dôležité veličiny sú zmenou minima ovplyvnené si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.

Životné minimum  – definícia

Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Je definované zákonom č. 601/2003 Z. z. O životnom minime v znení neskorších predpisov.

Životné minimum od 1. júla 2018 do 30. júna 2019

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sú posudzované spoločne sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 205,07 Eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 • 143,06 Eur mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú osobu,
 • 93,61 Eur mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Príklad: V prípade plnoletej fyzickej osoby s jedným nezaopatreným dieťaťom je životným minimom suma 298,68 Eur mesačne (205,07 Eur + 93,61 Eur). Životným mesačným minimom dvojice s dvomi nezaopatrenými deťmi je suma 535,35 Eur (205,07 Eur + 143,06 Eur + 2 x 93,61 Eur).

Oproti predchádzajúcemu obdobiu (od 1. júla 2017 do 30 júna 2018) bola suma životného minima zvýšená o 5,59 Eur zo sumy 199,48 Eur na súčasných 205,07 Eur mesačne.

Vývoj mesačnej sumy životného minima

 

Zvýšenie životného minima ovplyvňuje aj nasledovné veličiny

Platnosť od 1. júla 2018:

 • Poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak suma priznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne aspoň 246,10 Eur,
 • Uchádzač o zamestnanie evidovaný Úradom práce môže zarobiť sumu 205,07 Eur mesačne,
 • Nepostihnuteľná suma pre účely výpočtu exekučných zrážok je 205,07 Eur.

Platnosť od 1. januára 2019:

 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka bude predstavovať 328,12 Eur mesačne (resp. 3 937,35 Eur ročne),
 • Základ dane z príjmov fyzických osôb, po prekročení ktorého dochádza ku kráteniu ročnej nezdaniteľnej časti základu dane bude v rok 2019 vo výške 20 507 Eur,
 • Základ dane z príjmov FO, po prekročení ktorého sa uplatňuje sadzba dane vo výške 25 % bude zvýšená na sumu 3 021,36 Eur mesačne resp. 36 256,37 Eur ročne (176,8-násobok životného minima)
 • Daňový bonus na dieťa bude v sume 22,17 Eur mesačne (resp. 266,04 Eur ročne),
 • Rodičovský príspevok bude zvýšený na sumu 220,70 Eur,
 • Prídavok na dieťa bude vyplácaný vo výške 24,34 Eur a príplatok k prídavku na dieťa vo výške 11,41 Eur mesačne,
 • Minimálne výživné bude vo výške 28,08 Eur mesačne.

Share Post :

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.