Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Mzdy, Podnikanie
/by
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Sociálny fond  - základné pojmy Sociálny fond je tvorený finančnými prostriedkami podniku alebo inej organizácie, prostredníctvom ktorých sa realizuje...

Daňové zmeny v roku 2018

Dane a odvody, Podnikanie
/by
S účinnosťou od 1. januára sa podnikateľov, zamestnávateľov aj zamestnancov týka viacero zmien, niektoré ovplyvňujú už príjmy za rok 2017: Paušálne výdavky vo výške 60% Zo svojich zdaniteľných príjmov za rok 2017 si môžu živnostníci uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% a to...

Index daňovej spoľahlivosti

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Novelou Daňového poriadku (Zákon č. 563/2009 Z. z. o Správe daní) s účinnosťou od 1. januára 2018 sa zavádza tzv. Index daňovej spoľahlivosti pre podnikateľov. Tento nástroj by mal pomôcť k zvýšeniu daňovej transparentnosti a doplniť tak funkčnosť verejne dostupných zoznamov uverejnených na stránke...

Služby prijaté zo zahraničia a povinnosť registrácie DPH

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Uvažujete nad využitím reklamy prostredníctvom spoločností Google či Facebook, plánujete nakúpiť softvérové licencie alebo prijať poradenskú, právnu či inú pomoc z iného členského štátu EÚ pre vaše podnikanie? Nezabudnite na povinnosti týkajúce sa podnikateľov v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty. Miesto dodania služby V zmysle...

Odvody živnostníkov v roku 2018

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Na základe plánovaného zvýšenia minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní dôjde od 1. januára 2018 k zvýšeniu poistného zo strany podnikateľov, ktorí podnikajú na základe živnostenského alebo iného oprávnenia. Odvody do Sociálnej poisťovne Povinnosť platiť sociálne poistenie vzniká...