Daňové zmeny v roku 2018

Dane a odvody, Podnikanie
/by
S účinnosťou od 1. januára sa podnikateľov, zamestnávateľov aj zamestnancov týka viacero zmien, niektoré ovplyvňujú už príjmy za rok 2017: Paušálne výdavky vo výške 60% Zo svojich zdaniteľných príjmov za rok 2017 si môžu živnostníci uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% a to...

Index daňovej spoľahlivosti

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Novelou Daňového poriadku (Zákon č. 563/2009 Z. z. o Správe daní) s účinnosťou od 1. januára 2018 sa zavádza tzv. Index daňovej spoľahlivosti pre podnikateľov. Tento nástroj by mal pomôcť k zvýšeniu daňovej transparentnosti a doplniť tak funkčnosť verejne dostupných zoznamov uverejnených na stránke...

Služby prijaté zo zahraničia a povinnosť registrácie DPH

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Uvažujete nad využitím reklamy prostredníctvom spoločností Google či Facebook, plánujete nakúpiť softvérové licencie alebo prijať poradenskú, právnu či inú pomoc z iného členského štátu EÚ pre vaše podnikanie? Nezabudnite na povinnosti týkajúce sa podnikateľov v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty. Miesto dodania služby V zmysle...

Odvody živnostníkov v roku 2018

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Na základe plánovaného zvýšenia minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní dôjde od 1. januára 2018 k zvýšeniu poistného zo strany podnikateľov, ktorí podnikajú na základe živnostenského alebo iného oprávnenia. Odvody do Sociálnej poisťovne Povinnosť platiť sociálne poistenie vzniká...

Virtuálna registračná pokladnica

Dane a odvody, Podnikanie, Účtovníctvo
/by
Čo je Virtuálna registračná pokladnica? Virtuálna registračná pokladnica (ďalej ako „VRP“ je podľa zákona o Elektronickej registračnej pokladnici bezplatne zriadené prostredie na stránkach Finančného riaditeľstva, ktoré slúži k evidencii hotovostných platieb podnikateľov. Prístup do VRP a tlač pokladničných dokladov je možný cez elektronické...

Nepeňažný príjem zamestnanca

Dane a odvody, Mzdy, Podnikanie
/by
Čo je to nepeňažný príjem? Okrem peňažného plnenia je príjmom zamestnanca aj tzv. nepeňažné plnenie, teda plnenie dosiahnuté zámenou a ocenené bežnými cenami. Ide napríklad o použitie firemného auta na súkromné účely, o poskytnutie pôžičky zamestnávateľom za nižší prípadne nulový úrok, príspevok na...