Živnostník a automobil

Dane a odvody, Podnikanie, Účtovníctvo
/by
Živnostník využívajúci pri svojom podnikaní vlastný automobil má dve možnosti, akým bude účtovať svoje náklady. V prípade, že auto zaradí do svojho obchodného majetku, môže prostredníctvom odpisov zvýšiť počas prvých štyroch rokov svoje náklady. Ďalej si môže dať do nákladov spotrebované...

Materské – zmeny od 1. mája 2017

Dane a odvody, Mzdy
/by
Zmenou zákona o sociálnom poistení bude s účinnosťou od 1. mája 2017 zvýšené materské z aktuálnych 70 % na 75 % denného vymeriavacieho zákona. Sociálna poisťovňa zvýši materské mamičkám a ostatným poistencom, ktorých sa zmena týka automaticky, bez nutnosti podávať žiadosť. Podľa Ministerstva práce...

Daňový bonus na dieťa

Dane a odvody, Mzdy
/by
Podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa daňový bonus uplatňuje na každé vyživované nezaopatrené dieťa, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom. Čo je to daňový bonus? Je to vlastne daňová úľava, ktorá je poskytnutá daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa...

Osobný účet daňovníka (OÚD)

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Podávali ste Daňové priznanie za príjmy dosiahnuté v roku 2016 a výsledkom bol daňový nedoplatok? Neviete na aký účet poslať peniaze? Potom je tento článok určený práve vám. Číslo účtu daňovníka S účinnosťou do 1. 1. 2012 došlo k zmene platenia daní na účty Finančnej...

Daň z nehnuteľností 2017

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktoré ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, v ktorom upravujú sadzby dane, zníženie alebo oslobodenie od daní. Daň je platená vopred, teda v termíne do 31. januára 2017 je daňovník povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň na...

Daň z motorových vozidiel

Dane a odvody, Podnikanie, Účtovníctvo
/by
V termíne do 31. januára 2017 je potrebné podať daňové priznanie z motorových vozidiel za rok 2016. V tomto článku nájdete, koho sa táto povinnosť týka, aké vozidlá sú predmetom dane, ako správne vypočítať daň a podať daňové priznanie. Vozidlá podliehajúce dani z motorových vozidiel Predmetom...

Živnosť popri zamestnaní v roku 2017

Dane a odvody, Mzdy, Podnikanie
/by
Vykonávať popri pracovnom pomere podnikateľskú činnosť je povolené (s výnimkou štátnych zamestnancov) a v niektorých prípadoch aj výhodné vďaka úspore na dani z príjmov a odvodoch do zdravotnej a sociálnej poisťovne. V prípade neštátnych zamestnancov môže byť podnikanie obmedzené, ak vykonávajú činnosť s konkurenčným charakterom...

Odmeny štatutárov a odvody

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Spoločník môže vystupovať voči vlastnej spoločnosti ako zamestnanec (pracovnoprávny vzťah), ako štatutárny zástupca (konateľ), ktorý má nárok na odmenu za výkon svojej funkcie alebo ako spoločník, ktorý má nárok na podiel na zisku spoločnosti. Jednotlivé postavenia sa odlišujú spôsobom...