Virtuálna registračná pokladnica

Dane a odvody, Podnikanie, Účtovníctvo
/by
Čo je Virtuálna registračná pokladnica? Virtuálna registračná pokladnica (ďalej ako „VRP“ je podľa zákona o Elektronickej registračnej pokladnici bezplatne zriadené prostredie na stránkach Finančného riaditeľstva, ktoré slúži k evidencii hotovostných platieb podnikateľov. Prístup do VRP a tlač pokladničných dokladov je možný cez elektronické...

Nepeňažný príjem zamestnanca

Dane a odvody, Mzdy, Podnikanie
/by
Čo je to nepeňažný príjem? Okrem peňažného plnenia je príjmom zamestnanca aj tzv. nepeňažné plnenie, teda plnenie dosiahnuté zámenou a ocenené bežnými cenami. Ide napríklad o použitie firemného auta na súkromné účely, o poskytnutie pôžičky zamestnávateľom za nižší prípadne nulový úrok, príspevok na...

Živnostník a automobil

Dane a odvody, Podnikanie, Účtovníctvo
/by
Živnostník využívajúci pri svojom podnikaní vlastný automobil má dve možnosti, akým bude účtovať svoje náklady. V prípade, že auto zaradí do svojho obchodného majetku, môže prostredníctvom odpisov zvýšiť počas prvých štyroch rokov svoje náklady. Ďalej si môže dať do nákladov spotrebované...

Osobný účet daňovníka (OÚD)

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Podávali ste Daňové priznanie za príjmy dosiahnuté v roku 2016 a výsledkom bol daňový nedoplatok? Neviete na aký účet poslať peniaze? Potom je tento článok určený práve vám. Číslo účtu daňovníka S účinnosťou do 1. 1. 2012 došlo k zmene platenia daní na účty Finančnej...

Daň z nehnuteľností 2017

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktoré ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, v ktorom upravujú sadzby dane, zníženie alebo oslobodenie od daní. Daň je platená vopred, teda v termíne do 31. januára 2017 je daňovník povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň na...

Daň z motorových vozidiel

Dane a odvody, Podnikanie, Účtovníctvo
/by
V termíne do 31. januára 2017 je potrebné podať daňové priznanie z motorových vozidiel za rok 2016. V tomto článku nájdete, koho sa táto povinnosť týka, aké vozidlá sú predmetom dane, ako správne vypočítať daň a podať daňové priznanie. Vozidlá podliehajúce dani z motorových vozidiel Predmetom...

Živnosť popri zamestnaní v roku 2017

Dane a odvody, Mzdy, Podnikanie
/by
Vykonávať popri pracovnom pomere podnikateľskú činnosť je povolené (s výnimkou štátnych zamestnancov) a v niektorých prípadoch aj výhodné vďaka úspore na dani z príjmov a odvodoch do zdravotnej a sociálnej poisťovne. V prípade neštátnych zamestnancov môže byť podnikanie obmedzené, ak vykonávajú činnosť s konkurenčným charakterom...