Odmeny štatutárov a odvody

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Spoločník môže vystupovať voči vlastnej spoločnosti ako zamestnanec (pracovnoprávny vzťah), ako štatutárny zástupca (konateľ), ktorý má nárok na odmenu za výkon svojej funkcie alebo ako spoločník, ktorý má nárok na podiel na zisku spoločnosti. Jednotlivé postavenia sa odlišujú spôsobom...

Skutočné alebo paušálne výdavky?

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Ste živnostník a rozhodujete sa, či za rok 2016 uplatniť skutočné alebo paušálne výdavky? Ktorý spôsob uplatnenia výdavkov je pre Vás výhodnejší môžete posúdiť podľa nasledujúceho porovnania a príkladu: Daňové priznanie Fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia sú povinné...

Elektronická schránka

Podnikanie
/by
Čo je elektronická schránka a aké je jej využitie? Podľa zákona č. 305/2016 Z. z. o e-Governmente je elektronická schránka úložisko, v ktorom sú uložené elektronické správy a upozornenia a prostredníctvom ktorej môžu občania alebo podnikateľské subjekty komunikovať s verejnou správou elektronickou formou. Na jednej strane...

Živnosť alebo s.r.o. ?

Podnikanie, Účtovníctvo
/by
Je pre vás výhodnejšia živnosť alebo založenie eseročky? Týchto pár bodov vám môže pomôcť rozhodnúť sa správne už pri zakladaní spoločnosti. Založenie podnikateľskej činnosti Eseročka – založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je časovo aj finančne náročnejšie v porovnaní so živnosťou. Pre zápis do...

Nezdaniteľné časti základu dane

Mzdy, Podnikanie
/by
V súlade so zákonom o dani z príjmov je možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z tzv. aktívnych príjmov (podnikanie alebo samostatne zárobková činnosť = živnosť)  alebo súčtu týchto čiastkových základov dane. Pri ostatných príjmoch...

Živnostníci si v roku 2017 priplatia

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Na základe rozhodnutia parlamentu budú živnostníci platiť v roku 2017 vyššie sociálne odvody, pričom táto zmena sa bude týkať len lepšie zarábajúcich živnostníkov. V súčasnosti je stanovená maximálna možná hranica, z ktorej sú platené sociálne odvody vo výške päťnásobku priemernej mzdy v hospodárstve...

Minimálna mzda v roku 2017

Podnikanie
/by
Na základe rozhodnutia Vlády SR zo dňa 12. októbra 2016 bude s účinnosťou zvýšená minimálna mzda zo súčasných 405 Eur na 435 Eur s účinnosťou od 1. januára 2017. Zároveň stúpne minimálna hodinová mzda so súčasných 2,328 Eur na 2,50 Eur. V porovnaní...

Paušálne výdavky v roku 2017

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Po plánovaných novinkách v zdaňovaní príjmov právnických osôb oznámilo  Ministerstvo financií aj zmeny v daniach živnostníkov. Po novom si budú môcť od januára 2017 samostatne zárobkovo činné osoby uplatniť paušálne výdavky nie vo výške súčasných 40 percent, ale vo výške 60...

Príjmy SZČO

Podnikanie
/by
S účinnosťou od januára 2014 sa mení výška koeficientu pre výpočet ročného vymeriavacieho základu SZČO. Základ dane z príjmov živnostníka (príjmy mínus výdavky) nezníženého o zaplatené sociálne a zdravotné poistenie bude delený novým zníženým koeficientom vo výške 1,6 (oproti 1,9 platnému v roku 2013)...