Tvoje Účto, s.r.o.

Vaše účtovníctvo v Žiline a v Martine

O nás

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika, dane a odvody s 13 ročnou odbornou praxou v medzinárodných aj národných spoločnostiach.
Individuálny prístup ku každému klientovi podľa jeho požiadaviek a potrieb jeho podnikateľskej činnosti.
Asistenčné služby už pri začiatku Vášho podnikania, výhody aj nevýhody jednotlivých právnych foriem, v prípade potreby aj sprostredkovaný právny servis.
Sme tu pre Vás v Žiline a v Martine, ale ani väčšie vzdialenosti nie sú pre nás problémom.
Efektívny kontroling a reporting Vášho podnikania, aby ste mohli prijímať rozhodnutia a rozvíjať podnikanie na základe aktuálnych dát.

Služby

Účtovníctvo

 • Jednoduché a podvojné účtovníctvo
 • Skladová evidencia
 • Evidencia majetku, účtovné a daňové odpisy
 • Úvery, pôžičky, leasing
 • Zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
 • Účtovné poradenstvo, účtovné predpisy a interné smernice

Rekonštrukcia účtovníctva

 • Kontrola účtovníctva a daňových priznaní
 • Kontrola zaúčtovaných dokladov a oprávnenosti uplatnenia daňových nákladov
 • Rekonštrukcia účtovníctva prebraného od predošlého účtovníka

Mzdy a personalistika

 • Spracovanie mesačnej mzdovej agendy
 • Ročné povinnosti zamestnávateľov
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do/z poisťovní
 • Elektronické zasielanie výkazov
 • Komunikácia s daňovým úradom a poisťovňami
 • Mzdové poradenstvo

 

Kontroling

 • Manažment pohľadávok a záväzkov, analýza ziskovosti alebo zadĺženosti
 • Manažment nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku
 • Porovnanie dosiahnutých výsledkov s plánom, identifikácia vplyvu ceny, množstva a efektívnosti výrobných nákladov)

Dane

 • Daňové priznania (DPH, daň z príjmov, cestná daň, daň z nehnuteľností)
 • Komunikácia s daňovým úradom
 • Aktívna účasť pri daňovej kontrole
 • Optimalizácia daní
 • Informácie o zmenách v daňovej problematike
 • Daňové poradenstvo

Reporting

 • Pravidelné mesačné a kvartálne reporty podľa potrieb klienta
 • Reporty pre potreby štátnych inštitúcií (Štatistický úrad, NBS, Intrastat)

0

Spokojní klienti

0

Účtovné zápisy

0

Daňové priznania

0

Vypité kávy

Cenník

Jediné číslo, ktoré si potrebujete pamätať je: 60 centov. Presne toľko u nás zaplatíte za položku v peňažnom denníku. Všetko ostatné máte v cene. Podrobný cenník aj s príkladmi fakturácie nájdete na odkaze nižšie.

Cenník našich služieb

Blog

Hľadáte informácie o platnej legislatíve písané „ľudskou rečou“? Nemáte čas sledovať plánované zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd? Články nášho blogu sa vám môžu hodiť.

Odvody živnostníkov v roku 2018

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Na základe plánovaného zvýšenia minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní dôjde od 1. januára 2018 k zvýšeniu poistného zo strany podnikateľov, ktorí podnikajú na základe živnostenského alebo iného oprávnenia. Odvody do Sociálnej poisťovne Povinnosť platiť sociálne poistenie vzniká...

Virtuálna registračná pokladnica

Dane a odvody, Podnikanie, Účtovníctvo
/by
Čo je Virtuálna registračná pokladnica? Virtuálna registračná pokladnica (ďalej ako „VRP“ je podľa zákona o Elektronickej registračnej pokladnici bezplatne zriadené prostredie na stránkach Finančného riaditeľstva, ktoré slúži k evidencii hotovostných platieb podnikateľov. Prístup do VRP a tlač pokladničných dokladov je možný cez elektronické...

Nepeňažný príjem zamestnanca

Dane a odvody, Mzdy, Podnikanie
/by
Čo je to nepeňažný príjem? Okrem peňažného plnenia je príjmom zamestnanca aj tzv. nepeňažné plnenie, teda plnenie dosiahnuté zámenou a ocenené bežnými cenami. Ide napríklad o použitie firemného auta na súkromné účely, o poskytnutie pôžičky zamestnávateľom za nižší prípadne nulový úrok, príspevok na...

Živnostník a automobil

Dane a odvody, Podnikanie, Účtovníctvo
/by
Živnostník využívajúci pri svojom podnikaní vlastný automobil má dve možnosti, akým bude účtovať svoje náklady. V prípade, že auto zaradí do svojho obchodného majetku, môže prostredníctvom odpisov zvýšiť počas prvých štyroch rokov svoje náklady. Ďalej si môže dať do nákladov spotrebované...
Škultétyho 2872/24, 010 01  Žilina
+421 905 489 383
info@tvoje-ucto.sk

Kontaktujte nás

Prove your humanity: 8 + 8 =

Referencie

„Tvoje Účto, s.r.o. nám poskytuje kompletný servis od vedenia účtovníctva, cez mzdy a personalistiku, až po komunikáciu s daňovým úradom, sociálnou aj zdravotnou poisťovňou a vykazovaním pre potreby Intrastat. S úrovňou poskytovaných služieb a pro-aktívnym prístupom sme viac ako spokojní.“
Tomáš Harmata, Passit, s.r.o.
„Ochotný profesionálny prístup a rýchle spracovanie účtovníctva a daňového priznania na poslednú chvíľu.“
Michal Pavlásek, COPLAS Technologies, s.r.o.
„Ďakujeme za expresné vybavenie daňového priznania, ochotný prístup, poradenstvo, informácie k podaniu, k zaplateniu, jedine podpis sme museli urobiť sami. Ďakujem a vrelo odporúčam! Určite využijem Vaše služby aj nabudúce.“
Veronika Jurkovič, živnostníčka