Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Mzdy, Podnikanie
/by
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Sociálny fond  - základné pojmy Sociálny fond je tvorený finančnými prostriedkami podniku alebo inej organizácie, prostredníctvom ktorých sa realizuje...

Nepeňažný príjem zamestnanca

Dane a odvody, Mzdy, Podnikanie
/by
Čo je to nepeňažný príjem? Okrem peňažného plnenia je príjmom zamestnanca aj tzv. nepeňažné plnenie, teda plnenie dosiahnuté zámenou a ocenené bežnými cenami. Ide napríklad o použitie firemného auta na súkromné účely, o poskytnutie pôžičky zamestnávateľom za nižší prípadne nulový úrok, príspevok na...

Materské – zmeny od 1. mája 2017

Dane a odvody, Mzdy
/by
Zmenou zákona o sociálnom poistení bude s účinnosťou od 1. mája 2017 zvýšené materské z aktuálnych 70 % na 75 % denného vymeriavacieho zákona. Sociálna poisťovňa zvýši materské mamičkám a ostatným poistencom, ktorých sa zmena týka automaticky, bez nutnosti podávať žiadosť. Podľa Ministerstva práce...

Daňový bonus na dieťa

Dane a odvody, Mzdy
/by
Podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa daňový bonus uplatňuje na každé vyživované nezaopatrené dieťa, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom. Čo je to daňový bonus? Je to vlastne daňová úľava, ktorá je poskytnutá daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa...

Živnosť popri zamestnaní v roku 2017

Dane a odvody, Mzdy, Podnikanie
/by
Vykonávať popri pracovnom pomere podnikateľskú činnosť je povolené (s výnimkou štátnych zamestnancov) a v niektorých prípadoch aj výhodné vďaka úspore na dani z príjmov a odvodoch do zdravotnej a sociálnej poisťovne. V prípade neštátnych zamestnancov môže byť podnikanie obmedzené, ak vykonávajú činnosť s konkurenčným charakterom...

Nezdaniteľné časti základu dane

Mzdy, Podnikanie
/by
V súlade so zákonom o dani z príjmov je možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z tzv. aktívnych príjmov (podnikanie alebo samostatne zárobková činnosť = živnosť)  alebo súčtu týchto čiastkových základov dane. Pri ostatných príjmoch...