Minimálna mzda od 1. januára 2024

adminMzdy Leave a Comment

Keďže do 15. júla nedošlo k dohode zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov, pristúpili títo k rokovaniu s Hospodárskou a sociálnou radou Slovenskej republiky. Výsledkom tohto rokovania bola  dohoda, na základe ktorej bude minimálna mzda od …