Tvoje Účto, s.r.o.

Vaše účtovníctvo v Žiline a v Martine

O nás

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika, dane a odvody s 13 ročnou odbornou praxou v medzinárodných aj národných spoločnostiach.
Individuálny prístup ku každému klientovi podľa jeho požiadaviek a potrieb jeho podnikateľskej činnosti.
Asistenčné služby už pri začiatku Vášho podnikania, výhody aj nevýhody jednotlivých právnych foriem, v prípade potreby aj sprostredkovaný právny servis.
Sme tu pre Vás v Žiline a v Martine, ale ani väčšie vzdialenosti nie sú pre nás problémom.
Efektívny kontroling a reporting Vášho podnikania, aby ste mohli prijímať rozhodnutia a rozvíjať podnikanie na základe aktuálnych dát.

Služby

Účtovníctvo

 • Jednoduché a podvojné účtovníctvo
 • Skladová evidencia
 • Evidencia majetku, účtovné a daňové odpisy
 • Úvery, pôžičky, leasing
 • Zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
 • Účtovné poradenstvo, účtovné predpisy a interné smernice

Rekonštrukcia účtovníctva

 • Kontrola účtovníctva a daňových priznaní
 • Kontrola zaúčtovaných dokladov a oprávnenosti uplatnenia daňových nákladov
 • Rekonštrukcia účtovníctva prebraného od predošlého účtovníka

Mzdy a personalistika

 • Spracovanie mesačnej mzdovej agendy
 • Ročné povinnosti zamestnávateľov
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do/z poisťovní
 • Elektronické zasielanie výkazov
 • Komunikácia s daňovým úradom a poisťovňami
 • Mzdové poradenstvo

 

Kontroling

 • Manažment pohľadávok a záväzkov, analýza ziskovosti alebo zadĺženosti
 • Manažment nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku
 • Porovnanie dosiahnutých výsledkov s plánom, identifikácia vplyvu ceny, množstva a efektívnosti výrobných nákladov)

Dane

 • Daňové priznania (DPH, daň z príjmov, cestná daň, daň z nehnuteľností)
 • Komunikácia s daňovým úradom
 • Aktívna účasť pri daňovej kontrole
 • Optimalizácia daní
 • Informácie o zmenách v daňovej problematike
 • Daňové poradenstvo

Reporting

 • Pravidelné mesačné a kvartálne reporty podľa potrieb klienta
 • Reporty pre potreby štátnych inštitúcií (Štatistický úrad, NBS, Intrastat)

0

Spokojní klienti

0

Účtovné zápisy

0

Daňové priznania

0

Vypité kávy

Cenník

Jediné číslo, ktoré si potrebujete pamätať je: 70 centov. Presne toľko u nás zaplatíte za položku v peňažnom denníku. Všetko ostatné máte v cene. Podrobný cenník aj s príkladmi fakturácie nájdete na odkaze nižšie.

Cenník našich služieb

Blog

Hľadáte informácie o platnej legislatíve písané „ľudskou rečou“? Nemáte čas sledovať plánované zmeny v oblasti daní, účtovníctva a miezd? Články nášho blogu sa vám môžu hodiť.

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Mzdy, Podnikanie
/by
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Sociálny fond  - základné pojmy Sociálny fond je tvorený finančnými prostriedkami podniku alebo inej organizácie, prostredníctvom ktorých sa realizuje...

Daňové zmeny v roku 2018

Dane a odvody, Podnikanie
/by
S účinnosťou od 1. januára sa podnikateľov, zamestnávateľov aj zamestnancov týka viacero zmien, niektoré ovplyvňujú už príjmy za rok 2017: Paušálne výdavky vo výške 60% Zo svojich zdaniteľných príjmov za rok 2017 si môžu živnostníci uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% a to...

Index daňovej spoľahlivosti

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Novelou Daňového poriadku (Zákon č. 563/2009 Z. z. o Správe daní) s účinnosťou od 1. januára 2018 sa zavádza tzv. Index daňovej spoľahlivosti pre podnikateľov. Tento nástroj by mal pomôcť k zvýšeniu daňovej transparentnosti a doplniť tak funkčnosť verejne dostupných zoznamov uverejnených na stránke...

Služby prijaté zo zahraničia a povinnosť registrácie DPH

Dane a odvody, Podnikanie
/by
Uvažujete nad využitím reklamy prostredníctvom spoločností Google či Facebook, plánujete nakúpiť softvérové licencie alebo prijať poradenskú, právnu či inú pomoc z iného členského štátu EÚ pre vaše podnikanie? Nezabudnite na povinnosti týkajúce sa podnikateľov v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty. Miesto dodania služby V zmysle...
Škultétyho 2872/24, 010 01  Žilina
+421 905 489 383
info@tvoje-ucto.sk

Kontaktujte nás

Prove your humanity: 7 + 4 =

Referencie

„Tvoje Účto, s.r.o. nám poskytuje kompletný servis od vedenia účtovníctva, cez mzdy a personalistiku, až po komunikáciu s daňovým úradom, sociálnou aj zdravotnou poisťovňou a vykazovaním pre potreby Intrastat. S úrovňou poskytovaných služieb a pro-aktívnym prístupom sme viac ako spokojní.“
Tomáš Harmata, Passit, s.r.o.
„Ochotný profesionálny prístup a rýchle spracovanie účtovníctva a daňového priznania na poslednú chvíľu.“
Michal Pavlásek, COPLAS Technologies, s.r.o.
„Ďakujeme za expresné vybavenie daňového priznania, ochotný prístup, poradenstvo, informácie k podaniu, k zaplateniu, jedine podpis sme museli urobiť sami. Ďakujem a vrelo odporúčam! Určite využijem Vaše služby aj nabudúce.“
Veronika Jurkovič, živnostníčka